Contact

Company Name: Zhejiang Shenghua Biok Biology Co.,Ltd.
Add: Zhongguan Industrial Park, Deqing, Zhejiang, 313220 China
International Trade Division:
Address:Room 904 & 906, Skyline Plaza, 181 Tianmushan Road, Hangzhou 310013, Zhejiang, China
Tel: +86 571 8778 8551, 8552, 8553
Fax: +86 571 8778 8550 
Email: biok@biok.com